biciklovi ili bicikli

Piše se bicikli.

Umetak ov ispred i dodaje se jednosložnim imenicama (brod-brodovi, bod-bodovi, grad-gradovi, zid-zidovi, cvet-cvetovi, hleb-hlebovi) ali ne svim (dan-dani a ne danovi, zub-zubi a ne zubovi, konj-konji a ne konjovi).
Postoje i imenice sa oba oblika (brkovi i brci, vukovi i vuci, zvukovi i zvuci).
Neke dvosložne imenice imaju umetak ov (poslovi, točkovi).
Većina dvosložnih i višesložnih imenica nema umetak u množini (vrabac-vrapci, prijatelj-prijatelji, prozor-prozori, prekidač-prekidači, zatvarač-zatvarači).