bezpredmetan ili bespredmetan

Piše se bespredmetan.

Zvučno ispred bezvučnog prešlo je u svoj bezvučni par s jednačeći se sa njim po zvučnosti.