bezobzira ili bez obzira

Piše se bez obzira.

Veze predloga bez i imenica iako su ustaljeni izrazi, često i akcenatski objedinjeni pišu se rastavljeno: bez veze, bez sumnje, bez obzira, bez prestanka, bez kraja, bez broja, bez pogovora, bez brige, bez šale, bez volje, bez svesti, bez srca.
Spojeno bestraga sa nešto izmenjenim značenjem.
Spojeno i pridevi bezvezan, bezbrojan, beskrajan, bespogovoran, besvestan, bezbrižan, bezobziran, bezvoljan.