bez ruku ili bez ruka

Piše se bez ruku.

Genitiv množine od imenice ruka glasi ruku.
To je stari oblik dvojine koji se sačuvao samo kod još dve imenice, noga i sluga. Genitiv množine ovih imenica završava se na -u: nogu i slugu.