bescenje ili bezcenje

Piše se bescenje.

Zvučno ispred bezvučnogprelazi u svoj bezvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti.
Izraz u bescenje znači vrlo jeftino.