bekend ili bekhend

Piše se bekhend.

Od engleskog backhand, vrsta udarca u tenisu.
Od ovoga treba razlikovati termin iz softverskog inženjerstva bek end, odnosno bek-end (deo softverskog sistema koji nije vidljiv za korisnika), suprotno od front end, odnosno front-end (deo softverskog sistema koji je bliži korisniku, interfejs).