bejah ili beh

Piše se i jedno i drugo.

Prvo lice jednine imperfekta od glagola biti glasi i bejah beh. Imperfekat od glagola biti ima oblike: bejah-bejaše-bejaše-bejasmo-bejaste-bejahu beh-beše-beše-besmo-beste-behu.