batka ili bataka

Piše se i jedno i drugo.

Imenica batak može se menjati i sa nepostojanim a (batak-batka, množina batkovi-batkova) i bez nepostojanog a (batak-bataka, množina bataci-bataka), čak i sa produženom osnovom u množini (batakovi-batakova).
Jedan batak, dva batka/bataka, tri batka/bataka, četiri batka/bataka a pet batkova/bataka/batakova
.
Isto važi i za karabatak-karabatka i karabatak-karabataka.