babski ili bapski

Piše se bapski.

Onaj koji se odnosi na babu, koji je kao u babe je bapski. Zvučno ispred bezvučnog prelazi u svoj bezvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti.
Izraz bapske priče ili bapska posla znači ženski, neozbiljan, neverovatan.