autobusem ili autobusom

Piše se autobusom.

Imenice muškog roda prve vrste čija se osnova završava nenepčanim suglasnikom (b, p, d, t, m, n, l, r, v, f, c, z, s) u instrumentalu jednine imaju nastavak om: autobusom i skraćeno busom.
Iza s često se sreće nastavak em i kod najboljih pisaca (I. Andrić, M. Krleža, B. Ćopić, B. Nušić...): nosem umesto nosom, pojasem umesto pojasom, brusem umesto brusom, kursem umesto kursom.