autentikacija ili autentifikacija

Piše se autentifikacija.

Reprezentativni rečnici standardnog jezika, jednotomni i šestotomni Rečnik Matice srpske i Rečnik SANU, beleže imenicu autentičnost, pridev autentičan i prilog autentično.
Glagol autentifikovati, da(va)ti čemu autentičnost, potvrditi, potvrđivati, overiti, overavati (od grčkog authentikos, pouzdan i latinskog facere, činiti), zabeležen je u Velikom rečniku stranih reči i izraza I. Klajna i M. Šipke. Glagolska imenica od glagola autentifikovati je autentifikacija.