aspekta ili aspekata

Piše se aspekata.

Genitiv množine od imenice aspekt (ređe aspekat) glasi aspekata. 
Suglasnička grupa kt razbijena je umetanjem a.