artikal ili artikl

Piše se i jedno i drugo.

I oblik sa umetnutim a i bez njega su pravilni. To a imaju i u genitivu množine artikala. Artik(a)l, artikla, artiklu, artik(a)l, artiklom, artiklu u jednini i artikli, artikala, artiklima, artikle, artiklima, artiklima u množini.