Armenija ili Jermenija

Piše se Jermenija.

Stanovnici Jermenije su Jermeni i Jermenke, a jezik je jermenski.