Andreju ili Andrej

Piše se Andrej.

Vokativ jednine od muških imena Andrej, Andreja, Andrija i ženskog imena Andrea, po Pravopisnom rečniku Milana Šipke, jednak je nominativu. Zvaćemo ih Andrej, Andreja, Andrija i Andrea.