alva ili halva

Piše se i jedno i drugo.

Ovo je dublet. H se ponekad gubi bez zamene a nekad (ređe) čuva.