alpak ili alpaka

Piše se i jedno i drugo.

alpak (imenica muškog roda) i alpaka (imenica ženskog roda) znače leguru bakra, nikla i cinka. Ova legura još se zove i nemačko srebro.