alav ili halav

Piše se alav.

Alav (bez h) je onaj koji mnogo jede, proždrljiv, alavac, alavko, a žena je alavica.
Onaj koji jede nezasito, proždrljivo, pohlepno je i halapljiv (sa h), halapljivac, halapljivko, a žena je halapljivica.