Španci ili Španjolci

Piše se Španci.

Stanovnici Španije su Španci a stanovnice Špankinje.
Prisvojni pridev je španski.