auta ili auti

Piše se i jedno i drugo.

Nominativ množine od imenice auto (muškog roda) glasi auti (u muškom rodu) i auta (u srednjem rodu).
Ivan Klajn preporučuje u množini puni oblik automobili.