Najnovije

prianjati ili prijanjati

Piše se prianjati.

Glagol prianjati, nesvršeni prema svršenom prionuti koji znači sasvim se pripiti, priljubiti se ili svojski, svim silama početi nešto raditi, pristupiti nekom poslu, složenica je nastala od prefiksa pri- i onuti od starijeg onǫti (dobijeno od praslovenskog jęti, uzeti).
Kada se na spoju složenice nađu samoglasnici a, između njih se ne piše j, iako se u govoru čuje.
Isto i prianjanje.