Najnovije

navrat-nanos ili na vrat na nos

Piše se navrat-nanos.

Priloški izraz navrat-nanos koji znači na brzinu, vrlo žurno, u velikoj žurbi, piše se sa crticom.

Predloško padežni oblici na vrat (naneo je gel na vrat) i na nos (dišite na nos) upotrebljavaju se u svom doslovnom značenju.

Postoje i imenice navrat i nanos. Návrat znači prilika, mah (pozivani ste u više navrata), a nános znači mulj, zemlja i drugo što voda nanese pri izlivanju, plavljenju, naplavina (rečni nanos).