Najnovije

Francuzem ili Francuzom

Piše se Francuzom.

Imenice koje se završavaju na nepalatalni suglasnik kao što je z (Francuz, Englez, Kinez, mitraljez, bakrorez, kviz i sl.) imaju nastavak -om u instrumentalu jednine: Francuzom, Englezom, Kinezom, mitraljezom, bakrorezom, kvizom i sl.