Najnovije

Đenova ili Đenoa

Piše se Đenova.

Italijansko Genova transkribuje se na srpski kao Đenova. Isto i Đenovski zaliv, pridev đenovski i naziv stanovnika Đenove, Đenovljani.

Englesko Genoa iz naziva fudbalskog kluba Genoa Cricket and Football Club na srpski se takođe transkribuje kao Đenova. Potvrdu možemo pronaći u našem normativnom Englesko-srpskom rečniku geografskih imena na strani 66.