Najčešće

sa poštovanjem ili s poštovanjem

Piše se s poštovanjem.

Predlog se ne piše sa apostrofom jer je to osnovni (kraći) oblik a ne skraćenje od sa.
U ustaljenim izrazima trebalo bi koristiti kraću formu: s dopuštenjem, s oproštenjem, s ljubavlju, s pravom i sl.