Najčešće

da li ili dali

Piše se i jedno i drugo.

Da li se piše odvojeno kao uvod u pitanje (veznik da i upitna rečca li) a dali se piše spojeno kad je u pitanju radni glagolski pridev od glagola dati: Da li su ti dali odgovor na pitanje?