Najčešće

a kamoli ili a kamo li ili akamoli

Piše se a kamoli.

Rečca li je srasla sa nekim veznicima: ali, ili, negoli, kadli, kamoli. Kamoli je veznik koji često stoji u vezi sa veznikom a i ističe da je ono o čemu se govori sasvim prirodna posledica onoga što je rečeno: sve je upropastio a kamoli neće to.