Najčešće

zasad ili za sad

Piše se i jedno i drugo.

Spojeno zasad(a) kao prilog u značenju privremenosti, sada, u ovim prilikama, za ovo vreme: Zasad ne mogu. Odvojeno predlog za i prilog sad(a) u značenju namene: nešto za sad(a) a nešto za kasnije.