Najčešće

sa nikim ili ni sa kim

Piše se ni sa kim.

Kada se uz odričnu zamenicu nikoji upotrebljava predlog, on se umeće iza prefiksa ni i pišu se tri odvojene reči (ni s(a) kim) a ne *nisakim ili *niskim ili *sa nikim.
Isto i ni za kim, ni pred kim ili ni nad kim.