Najčešće

proćiće ili proći će

Piše se proći će.

U futuru I pomoćni glagol se piše odvojeno od glagola na -ći (proći, prići, preći, izaći, maći (se), odmaći, naći (se), snaći (se), peći, seći, leći, reći) i ispred i iza infinitiva: ja ću proći i proći ću, ti ćeš proći i proći ćeš, on će proći i proći će, mi ćemo proći i proći ćemo, vi ćete proći i proći ćete, oni će proći i proći će.