Najčešće

poljubci ili poljupci

Piše se poljupci.

Alternacijom a:o ili nepostojanim a zvučno b je došlo u dodir sa bezvučnim c (u svim padežima osim nominativa jednine i genitiva množine) pa je moralo da pređe u svoj bezvučni par p po glasovnoj promeni jednačenje suglasnika po zvučnosti:
poljubac-poljupca-poljupcu-poljubac-poljupče-poljupcem-poljupcu u jednini i
poljupci-poljubaca-poljupcima-poljupce-poljupci-poljupcima-poljupcima u množini.