Najčešće

nedostaju ili ne dostaju

Piše se nedostaju.

Glagol nedostajati nije odričan (ne ovde nije odrična rečca).
Nedostajati znači i biti potreban (a nedostupan, odsutan i sl.): ništa mi ne nedostaje.
Takvi su i glagoli: nestati, nestajati, nedostati, negirati, negodovati, negovati.