Najčešće

nebih ili ne bih

Piše se ne bih.

Odrična rečca ne i potvrdna rečca da (i sa upitnom rečcom li) uvek se pišu odvojeno od glagola u ličnom obliku: ne bih, ne bi, ne bismo, ne biste i da bih, da bi, da bismo, da biste, da li bih, da li bi, da li bismo, da li biste.