Najčešće

najjeftiniji ili naj jeftiniji

Piše se najjeftiniji.

Rečca naj u superlativu se uvek piše zajedno sa pridevom: najbolji, najgori, najmanji, najveći, najlepši, najružniji, najiskrenije, najviši, najniži, najkraći, najduži, najslabiji.
Kada pridev počinje glasom j u superlativu se pišu dva j: najjasniji, najjednostavniji, najjužniji, najjači.