Najčešće

komfor ili konfor

Piše se komfor.

Od engleskog comfort što znači ugodnost, udobnost. Francuski je confort.
Pridev koji znači udoban, ugodan, je komforan-komforna-komforno: komforan stan, komforna fotelja, komforno odelo.
Pridev konforman-konformna-konformno odnosi se na ono što se sa nečim slaže, podudara, istolik, prilagođen: konformna metoda. Konformizam (od latinskog conformis) je društvena (naročito politička) prilagodljivost, prihvatanje tuđeg mišljenja a konformist(a) je onaj koji se povinuje mišljenju većine.