Najčešće

iako ili i ako

Piše se iako ako znači mada, premda, a i ako u svim ostalim slučajevima.

Iako se piše sastavljeno kad je veznik u dopusnom značenju: Stići ćemo iako smo kasno krenuli.
U spoju veznika i i ako piše se odvojeno: I ako stignemo biće kasno. Ako možeš i ako znaš pomozi.