Najčešće

dijete ili djete

Piše se dijete.

Ekavskom dugom e, koje vodi poreklo od dugog jat, odgovara ijekavsko ije. Imenica dete ima samo supletivnu množinu. Za množinu koristi oblike jednine zbirne imenice ženskog roda djeca ekavski deca. Zbirne imenice oblikom jednine označavaju množinu predmeta ili bića.