Najčešće

ćete dobiti ili dobićete

Piše se i jedno i drugo.

Futur I (buduće vreme) od glagola čiji se infinitiv završava na ti javlja se u dva lika: vi ćete dobiti (složen) i dobićete (prost). Oblik dobit ćete od okrnjenog infinitiva i enklitika ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će danas se ne koristi u književnom jeziku.
Glagoli čiji se infinitiv završava na ći imaju samo složeni oblik: ja ću doći i doći ću.