Najčešće

12. 12. 2013 ili 12. 12. 2013.

Piše se 12. 12. 2013.

Iza rednih brojeva piše se tačka.
Ne 12-ti ili 12og nego 12. Pogrešno je ovakvo 'ekonomično' pisanje sa nastavkom za oblik.
Nije neophodno iza poslednjeg broja dodavati reč godine ili god. ili g.
Tačka se ne piše iza rimskih brojeva: 12. XII 2013.
Ne piše se ni iza rednog broja kad iza njega dolazi neki drugi znak interpunkcije: u 2011, 2012. i 2013. Ne piše se tačka pa zarez.
Tačka se ne piše ni iza arapskog broja ako se može čitati kao osnovni: u članu 59, 151 i 200 Zakona o radu ali 59. član ili 151. član Zakona o radu kad se čita kao redni broj .