Najčešće

samnom ili sa mnom ( 613556 )
neznam ili ne znam ( 454737 )
uredu ili u redu ( 369678 )
nebih ili ne bih ( 329708 )
pretpostaviti ili predpostaviti ( 318110 )
doći ću ili doćiću ( 288150 )
nažalost ili na žalost ( 274510 )
podsetiti ili potsetiti ( 263208 )
upravu ili u pravu ( 261044 )
nedam ili ne dam ( 257879 )
ne mogu ili nemogu ( 257638 )
nijedna ili ni jedna ( 243814 )
da li ili dali ( 239706 )
odprilike ili otprilike ( 210599 )
Dobro došli ili dobrodošli ( 210043 )
podsetim ili potsetim ( 206403 )
ićićemo ili ići ćemo ( 197040 )
nemože ili ne može ( 194298 )
jel' ili je l' ( 194097 )
ne pravilno ili nepravilno ( 179055 )
nesme ili ne sme ( 176934 )
ustvari ili u stvari ( 173090 )
ćete dobiti ili dobićete ( 161116 )
naći ću ili naćiću ( 155675 )
iako ili i ako ( 153933 )
predhodni ili prethodni ( 151247 )
svejedno ili sve jedno ( 150491 )
ja bih ili ja bi ( 140772 )
nemoram ili ne moram ( 132702 )
mi bi ili mi bismo ( 125968 )
neverujem ili ne verujem ( 123539 )
dosad(a) ili do sada ( 122474 )
obzirom na ili s obzirom na ( 119938 )
reći ću ili rećiću ( 116115 )
u buduće ili ubuduće ( 114053 )
odkad ili otkad ( 107183 )
izvinuti (se) ili izviniti (se) ( 105604 )
predstavlja ili pretstavlja ( 102737 )
Nova godina ili nova godina ( 102376 )
maica ili majica ( 101886 )
vi bi ili vi biste ( 100416 )
poljubci ili poljupci ( 100303 )
poslepodne ili posle podne ( 99115 )
itekako ili i te kako ( 97661 )
unapred ili u napred ( 96976 )
neradi ili ne radi ( 96909 )
malopre ili malo pre ( 94407 )
dijete ili djete ( 94283 )
i onako ili ionako ( 93133 )
napamet ili na pamet ( 91150 )
netreba ili ne treba ( 91138 )
dabogda ili da bogda ( 89864 )
neću ili ne ću ( 84067 )
trenuci ili trenutci ( 80791 )
nimalo ili ni malo ( 79332 )
nemoj ili ne moj ( 79218 )
najjeftiniji ili naj jeftiniji ( 79023 )
sa nikim ili ni sa kim ( 77476 )
inžinjer ili inženjer ( 76097 )
godinu i po ili godinu ipo ( 75823 )
ne sumnjam ili nesumnjam ( 75814 )
po malo ili pomalo ( 74953 )
ormar ili orman ( 74872 )
otkud ili otkuda ( 73866 )
javiću ili javi ću ( 73741 )
prečas ili predčas ili pretčas ( 73466 )
ukoliko ili u koliko ( 72007 )
izuzetci ili izuzeci ( 70131 )
maskembal ili maskenbal ( 69418 )
sve vreme ili svo vreme ( 68893 )
ujutro ili ujutru ( 68196 )
podceniti ili potceniti ( 67836 )
ne pravilnost ili nepravilnost ( 67662 )
potpredsednik ili podpredsednik ili potpretsednik ( 66991 )
zamalo ili za malo ( 66582 )
sumljivo ili sumnjivo ( 66101 )
fioka ili fijoka ( 65858 )
savski venac ili Savski venac ili Savski Venac ( 63350 )
srpski ili Srbski ( 63234 )
bonbona ili bombona ( 62647 )
ni za šta ili nizašta ( 62494 )
usput ili uz put ( 62257 )
za ništa ili ni za šta ili nizašta ( 61712 )
dr ili dr. ( 61591 )
trebaš da radiš ili treba da radiš ( 61510 )
a kamoli ili a kamo li ili akamoli ( 61490 )
zasad ili za sad ( 60273 )
vidio ili vidjeo ( 59843 )
potpisati ili podpisati ( 59286 )
ne efikasan ili neefikasan ( 57845 )
neizvestan ili neizvesan ( 57071 )
votka ili vodka ( 56782 )
samofinansirajući ili samo finansirajući ( 54309 )
a propo ili apropo ( 54241 )
naprimer ili na primer ( 53568 )
preda mnom ili predamnom ( 53021 )
javite ili javi te ( 52260 )
Vaskrs ili Uskrs ili Voskresenije ( 51604 )
ponekad ili po nekad ( 51151 )
iz početka ili ispočetka ( 51047 )