Najčešće

samnom ili sa mnom ( 1153493 )
uredu ili u redu ( 821958 )
neznam ili ne znam ( 809883 )
nebih ili ne bih ( 689123 )
pretpostaviti ili predpostaviti ( 604995 )
upravu ili u pravu ( 588208 )
doći ću ili doćiću ( 553445 )
podsetiti ili potsetiti ( 511967 )
nažalost ili na žalost ( 501847 )
nijedna ili ni jedna ( 468375 )
odprilike ili otprilike ( 458759 )
ne mogu ili nemogu ( 455721 )
da li ili dali ( 447026 )
podsetim ili potsetim ( 441388 )
Dobro došli ili dobrodošli ( 437631 )
nedam ili ne dam ( 409850 )
jel' ili je l' ( 362377 )
nemože ili ne može ( 355780 )
ićićemo ili ići ćemo ( 347652 )
ustvari ili u stvari ( 325235 )
ne pravilno ili nepravilno ( 324608 )
svejedno ili sve jedno ( 316855 )
nesme ili ne sme ( 315549 )
iako ili i ako ( 310631 )
naći ću ili naćiću ( 303729 )
ja bih ili ja bi ( 295829 )
mi bi ili mi bismo ( 286143 )
nemoram ili ne moram ( 284566 )
predhodni ili prethodni ( 281709 )
neverujem ili ne verujem ( 247933 )
reći ću ili rećiću ( 243436 )
obzirom na ili s obzirom na ( 242348 )
predstavlja ili pretstavlja ( 228917 )
unapred ili u napred ( 223864 )
u buduće ili ubuduće ( 219924 )
ćete dobiti ili dobićete ( 217651 )
dosad(a) ili do sada ( 214502 )
vi bi ili vi biste ( 211971 )
itekako ili i te kako ( 203345 )
odkad ili otkad ( 200534 )
poljubci ili poljupci ( 199841 )
Nova godina ili nova godina ( 199469 )
izvinuti (se) ili izviniti (se) ( 197457 )
maica ili majica ( 193243 )
napamet ili na pamet ( 190764 )
neradi ili ne radi ( 185775 )
idalje ili i dalje ( 184781 )
malopre ili malo pre ( 172454 )
netreba ili ne treba ( 169364 )
najjeftiniji ili naj jeftiniji ( 168036 )
neću ili ne ću ( 166743 )
dabogda ili da bogda ( 161700 )
sa nikim ili ni sa kim ( 159348 )
dijete ili djete ( 159011 )
nemoj ili ne moj ( 158153 )
i onako ili ionako ( 153936 )
ne pravilnost ili nepravilnost ( 148853 )
poslepodne ili posle podne ( 148496 )
nimalo ili ni malo ( 145787 )
podceniti ili potceniti ( 144707 )
trenuci ili trenutci ( 142991 )
ne sumnjam ili nesumnjam ( 142164 )
prečas ili predčas ili pretčas ( 141659 )
ormar ili orman ( 141016 )
javite ili javi te ( 140386 )
javiću ili javi ću ( 137588 )
ukoliko ili u koliko ( 137115 )
dr ili dr. ( 131147 )
sve vreme ili svo vreme ( 131074 )
usput ili uz put ( 127419 )
fioka ili fijoka ( 126695 )
sumljivo ili sumnjivo ( 126662 )
inžinjer ili inženjer ( 124747 )
Vi ili vi ( 123578 )
bezveze ili bez veze ( 123377 )
po malo ili pomalo ( 123175 )
srpski ili Srbski ( 122830 )
ni za šta ili nizašta ( 121291 )
ujutro ili ujutru ( 120391 )
vidio ili vidjeo ( 119837 )
godinu i po ili godinu ipo ( 119707 )
zamalo ili za malo ( 119171 )
potpisati ili podpisati ( 117167 )
izuzetci ili izuzeci ( 116864 )
nedostaju ili ne dostaju ( 115484 )
maskembal ili maskenbal ( 114564 )
votka ili vodka ( 113626 )
videćemo ili vide ćemo ( 111786 )
zasad ili za sad ( 110000 )
12. 12. 2013 ili 12. 12. 2013. ( 108029 )
odjednom ili od jednom ( 107502 )
potpredsednik ili podpredsednik ili potpretsednik ( 107440 )
a kamoli ili a kamo li ili akamoli ( 107349 )
nemam ili ne mam ( 107011 )
naprimer ili na primer ( 106569 )
sa poštovanjem ili s poštovanjem ( 105423 )
stodvadesetdva ili sto dvadeset dva ( 105275 )
komfor ili konfor ( 105122 )
nemojte ili ne mojte ( 104478 )
preda mnom ili predamnom ( 103318 )