Najčešće

samnom ili sa mnom ( 783631 )
neznam ili ne znam ( 571105 )
uredu ili u redu ( 493932 )
nebih ili ne bih ( 431388 )
pretpostaviti ili predpostaviti ( 402307 )
doći ću ili doćiću ( 368904 )
nažalost ili na žalost ( 344738 )
upravu ili u pravu ( 341295 )
podsetiti ili potsetiti ( 340676 )
ne mogu ili nemogu ( 317377 )
nedam ili ne dam ( 316719 )
nijedna ili ni jedna ( 307087 )
da li ili dali ( 302790 )
odprilike ili otprilike ( 280027 )
Dobro došli ili dobrodošli ( 279040 )
podsetim ili potsetim ( 273422 )
nemože ili ne može ( 255400 )
ićićemo ili ići ćemo ( 246018 )
jel' ili je l' ( 245321 )
ne pravilno ili nepravilno ( 221730 )
ustvari ili u stvari ( 217645 )
nesme ili ne sme ( 215165 )
naći ću ili naćiću ( 199423 )
iako ili i ako ( 195881 )
svejedno ili sve jedno ( 192885 )
predhodni ili prethodni ( 192322 )
ja bih ili ja bi ( 187741 )
ćete dobiti ili dobićete ( 179421 )
nemoram ili ne moram ( 172138 )
mi bi ili mi bismo ( 171949 )
neverujem ili ne verujem ( 158953 )
obzirom na ili s obzirom na ( 157751 )
dosad(a) ili do sada ( 155546 )
reći ću ili rećiću ( 152093 )
u buduće ili ubuduće ( 150878 )
predstavlja ili pretstavlja ( 138934 )
izvinuti (se) ili izviniti (se) ( 136599 )
odkad ili otkad ( 135337 )
vi bi ili vi biste ( 131768 )
unapred ili u napred ( 131045 )
maica ili majica ( 129922 )
itekako ili i te kako ( 126693 )
poljubci ili poljupci ( 126342 )
neradi ili ne radi ( 124141 )
malopre ili malo pre ( 121751 )
napamet ili na pamet ( 119197 )
poslepodne ili posle podne ( 118216 )
netreba ili ne treba ( 116379 )
dijete ili djete ( 113473 )
dabogda ili da bogda ( 112195 )
i onako ili ionako ( 112035 )
Nova godina ili nova godina ( 110367 )
neću ili ne ću ( 109062 )
najjeftiniji ili naj jeftiniji ( 104961 )
nemoj ili ne moj ( 101884 )
trenuci ili trenutci ( 101336 )
nimalo ili ni malo ( 100933 )
sa nikim ili ni sa kim ( 100389 )
ormar ili orman ( 97948 )
ukoliko ili u koliko ( 95315 )
godinu i po ili godinu ipo ( 94810 )
ne sumnjam ili nesumnjam ( 94755 )
inžinjer ili inženjer ( 94256 )
po malo ili pomalo ( 92866 )
javiću ili javi ću ( 92856 )
prečas ili predčas ili pretčas ( 92416 )
ne pravilnost ili nepravilnost ( 90545 )
podceniti ili potceniti ( 89761 )
sve vreme ili svo vreme ( 89541 )
sumljivo ili sumnjivo ( 87041 )
zamalo ili za malo ( 85858 )
fioka ili fijoka ( 85803 )
ujutro ili ujutru ( 84967 )
maskembal ili maskenbal ( 84876 )
izuzetci ili izuzeci ( 84582 )
potpredsednik ili podpredsednik ili potpretsednik ( 82862 )
otkud ili otkuda ( 82396 )
srpski ili Srbski ( 82347 )
ni za šta ili nizašta ( 81933 )
dr ili dr. ( 80350 )
bonbona ili bombona ( 80268 )
usput ili uz put ( 80165 )
vidio ili vidjeo ( 77342 )
potpisati ili podpisati ( 76959 )
javite ili javi te ( 76552 )
a kamoli ili a kamo li ili akamoli ( 75830 )
votka ili vodka ( 75446 )
zasad ili za sad ( 75390 )
savski venac ili Savski venac ili Savski Venac ( 74855 )
trebaš da radiš ili treba da radiš ( 73752 )
za ništa ili ni za šta ili nizašta ( 72650 )
idalje ili i dalje ( 69958 )
ne efikasan ili neefikasan ( 69175 )
preda mnom ili predamnom ( 67790 )
naprimer ili na primer ( 67526 )
nedostaju ili ne dostaju ( 67229 )
videćemo ili vide ćemo ( 66050 )
iz početka ili ispočetka ( 65862 )
a propo ili apropo ( 65544 )
uopšte ili u opšte ( 65435 )