Najčešće

samnom ili sa mnom ( 681593 )
neznam ili ne znam ( 504603 )
uredu ili u redu ( 420933 )
nebih ili ne bih ( 371641 )
pretpostaviti ili predpostaviti ( 354074 )
doći ću ili doćiću ( 324225 )
nažalost ili na žalost ( 302860 )
podsetiti ili potsetiti ( 294556 )
upravu ili u pravu ( 293892 )
nedam ili ne dam ( 286605 )
ne mogu ili nemogu ( 282509 )
nijedna ili ni jedna ( 271096 )
da li ili dali ( 265191 )
odprilike ili otprilike ( 238598 )
Dobro došli ili dobrodošli ( 235198 )
podsetim ili potsetim ( 232291 )
nemože ili ne može ( 219083 )
ićićemo ili ići ćemo ( 218710 )
jel' ili je l' ( 215878 )
ne pravilno ili nepravilno ( 197630 )
nesme ili ne sme ( 193872 )
ustvari ili u stvari ( 191414 )
naći ću ili naćiću ( 173817 )
iako ili i ako ( 171055 )
ćete dobiti ili dobićete ( 169965 )
predhodni ili prethodni ( 167960 )
svejedno ili sve jedno ( 167793 )
ja bih ili ja bi ( 160384 )
nemoram ili ne moram ( 149301 )
mi bi ili mi bismo ( 145720 )
neverujem ili ne verujem ( 138453 )
dosad(a) ili do sada ( 136406 )
obzirom na ili s obzirom na ( 135705 )
reći ću ili rećiću ( 131174 )
u buduće ili ubuduće ( 129449 )
izvinuti (se) ili izviniti (se) ( 118976 )
odkad ili otkad ( 118742 )
predstavlja ili pretstavlja ( 117682 )
vi bi ili vi biste ( 113781 )
maica ili majica ( 113448 )
unapred ili u napred ( 111100 )
poljubci ili poljupci ( 110687 )
itekako ili i te kako ( 109763 )
neradi ili ne radi ( 108111 )
poslepodne ili posle podne ( 107399 )
malopre ili malo pre ( 105618 )
Nova godina ili nova godina ( 105587 )
dijete ili djete ( 102742 )
napamet ili na pamet ( 102455 )
netreba ili ne treba ( 101429 )
i onako ili ionako ( 101058 )
dabogda ili da bogda ( 99219 )
neću ili ne ću ( 94330 )
najjeftiniji ili naj jeftiniji ( 89887 )
trenuci ili trenutci ( 89148 )
nemoj ili ne moj ( 88370 )
nimalo ili ni malo ( 87899 )
sa nikim ili ni sa kim ( 86245 )
godinu i po ili godinu ipo ( 84278 )
ormar ili orman ( 84000 )
inžinjer ili inženjer ( 83189 )
ne sumnjam ili nesumnjam ( 83125 )
po malo ili pomalo ( 82578 )
ukoliko ili u koliko ( 81685 )
prečas ili predčas ili pretčas ( 81492 )
javiću ili javi ću ( 81425 )
otkud ili otkuda ( 77935 )
sve vreme ili svo vreme ( 77231 )
podceniti ili potceniti ( 76838 )
ne pravilnost ili nepravilnost ( 76646 )
izuzetci ili izuzeci ( 76167 )
ujutro ili ujutru ( 74839 )
maskembal ili maskenbal ( 74703 )
zamalo ili za malo ( 74313 )
sumljivo ili sumnjivo ( 74249 )
potpredsednik ili podpredsednik ili potpretsednik ( 73980 )
fioka ili fijoka ( 73319 )
srpski ili Srbski ( 71155 )
ni za šta ili nizašta ( 70824 )
bonbona ili bombona ( 69790 )
dr ili dr. ( 69430 )
usput ili uz put ( 69243 )
a kamoli ili a kamo li ili akamoli ( 67609 )
savski venac ili Savski venac ili Savski Venac ( 67524 )
trebaš da radiš ili treba da radiš ( 67318 )
vidio ili vidjeo ( 67049 )
potpisati ili podpisati ( 66546 )
za ništa ili ni za šta ili nizašta ( 66400 )
zasad ili za sad ( 66355 )
votka ili vodka ( 63973 )
ne efikasan ili neefikasan ( 62950 )
javite ili javi te ( 61910 )
neizvestan ili neizvesan ( 60893 )
naprimer ili na primer ( 59593 )
a propo ili apropo ( 59316 )
preda mnom ili predamnom ( 58795 )
samofinansirajući ili samo finansirajući ( 57640 )
nedostaju ili ne dostaju ( 57280 )
iz početka ili ispočetka ( 57176 )
videćemo ili vide ćemo ( 56901 )