za ništa ili ni za šta ili nizašta

Piše se ni za šta.

Kada se uz zamenicu ništa upotrebljava predlog, on se umeće iza ni i pišu se tri odvojene reči.