višlji ili viši

Piše se viši.

Komparativ od prideva visok je viši a ne višlji ni visočiji.
Superlativ najviši.