u ostalom ili uostalom

Piše se uostalom.

Uostalom je rečca koja se upotrebljava kad se iznosi još neka okolnost saglasna sa smislom već rečenog, naposletku, najzad. Uostalom, kako hoćeš.