spomenuti ili pomenuti

Piše se i jedno i drugo.

Jednim delom značenja im se preklapaju. Oba znače govoreći ili pišući dotaći se koga ili čega, setiti se ili progovoriti: ne smem ni da (s)pomenem.
I u izrazu (s)pomenulo se ne povratilo se koji se koristi kad se govori o nečemu neugodnom i strašnom.
Samo pomenuti u značenju pomoliti se za zdravlje živih ili za dušu umrlih ili u molitvi prizvati u pomoć Boga ili nekog sveca: pomeni me u molitvama, mila.