sa nikim ili ni sa kim

Piše se ni sa kim.

Kada se uz zamenicu nikoji upotrebljava predlog, on se umeće iza ni i pišu se tri odvojene reči.