moraću ili mora ću

Piše se moraću.

Futur I (buduće vreme) od glagola koji se završavaju na ti, kao morati, ima dvojake oblike: složene (ja ću morati, ti ćeš morati, on će morati, mi ćemo morati, vi ćete morati, oni će morati) i proste (moraću, moraćeš, moraće, moraćemo, moraćete, moraće).

Prosti oblici se prave od okrnjenog oblika infinitiva bez i (morat) sa kojim srastaju skraćeni oblici pomoćnog glagola hteti: morat+ću za 1. lice jednine. Na granici osnove i nastavka dolazi do glasovne promene gubljenja suglasnika. T se gubi ispred ć jer se nalazi u njegovoj artikulaciji, pa od tć dobijamo ć: od moratću dobijamo moraću.

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moraću ili mora ću

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moraću ili mora ću

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moraću ili mora ću

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moraću ili mora ću

Pravilno se piše

Moraću ili mora ću

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moraću ili mora ću

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

Moraću ili mora ću

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moraću ili mora ću

Pravilno se piše

moraću ili mora ću

Pravilno se piše

moraću ili mora ću

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moracu ili mora cu

Pravilno se piše

moraću ili mora ću

Pravilno se piše

moraću ili mora ću

Pravilno se piše