masan ili mastan

Piše se mastan.

Suglasnik se gubi iz grupe stn u ženskom i srednjem rodu: masna (od mastna) i masno (od mastno) kao i u zavisnim padežima sva tri roda.