izuzetci ili izuzeci

Piše se izuzeci.

U nominativu množine nekih imenica gube se suglasnici t i d ispred c,č,ć,đ (zato što ovi glasovi u prvom svom delu sadrže elemente glasova t i d). Takve su imenice: podaci (od podatci), gubici (od gubitci), zadaci (od zadatci), napici (od napitci), domoroci (od domorodci), preci (od pretci), počeci (od početci), dodaci (od dodatci), dobici (od dobitci), pregraci (od pregradci), oci (od otci). Sve ove imenice u nominativu jednine i genitivu množine imaju nepostojano a.