itd. ili i t. d.

Piše se itd.

Skraćenica za i tako dalje je izuzetak. Skraćeni su svi delovi izraza a tačka se piše samo na kraju umesto posle svakog ispuštenog dela.