filozofija ili filosofija

Piše se filozofija.

Od grčkog filosofia ljubav prema mudrosti. S se čita z između samoglasnika. U Pravopisu piše da se u stručnim tekstovima sreće i filosofija.